عدم تعیین زمین برای ساخت مسکن در برخی شهرهای لرستان

در برخی شهرهای استان لرستان، به دلیل عدم تعیین زمین برای ساخت مسکن امکان ثبت نام برای متقاضیان وجود ندارد.

به گزارش قاب خبر: مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفت: در خصوص ثبت نام مسکن برای متقاضیان شهرهای خرم آباد، کوهدشت، پلدختر و الشتر فعلا زمین مشخص نشده است

وحیدکرم‌الهی افزود: دسترسی متقاضیان برای ثبت نام مسکن در شهرهای مختلف بر اساس میزان اراضی شناسایی شده و بارگذاری اراضی در سامانه اراضی و بانک زمین کشور ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: در شهرهای فوق بدلیل کمبود زمین و عدم شناسایی زمین در گذشته، در این مرحله ثبت نام مسکن میسر نگردید.

کرم الهی عنوان کرد: اما با فعالیت‌های انجام شده برای شناسایی و درج اراضی در سامانه و متعاقباً با حل مشکلات حقوقی و تکمیل فرآیند بارگذاری در بانک زمین کشور، امکان ثبت نام برای این شهرها هم فراهم می‌شود.