طلب بیش از  ۲ هزار میلیارد ریالی آبفا از مشترکان

قاب خبر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: میزان مطالبات این شرکت از مشترکان بخش های مختلف بدون احتساب فضای سبز، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش قاب خبر: یاسر اکبریان تصریح کرد: از این مبلغ، ۶۰۰ میلیون ریال مربوط به بدهی ادارات، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز مربوط به بخش خانگی و تجاری و مابقی مربوط به سایر کاربری ها می باشد.

وی ادامه داد: لازم است به منظور تداوم خدمت رسانی مطلوب و انجام طرح های عمرانی شرکت، همکاری مطلوبی در پرداخت این بدهی ها از سوی مشترکان وجود داشته باشد.

اکبریان اظهار کرد: مصرف ۵۰ درصد از مشترکان آب در لرستان زیر الگوی مصرف است.

وی افزود: تعداد مشترکانی که تا ۲ برابر الگوی تعریف شده آب مصرف می کنند حدود ۴۵ درصد و مشترکان پر مصرف نیز حدود پنج درصد می باشند.

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان گفت: خدمت رسانی، اولویت نخست شرکت آب و فاضلاب لرستان است و در مقابل کیفیت کار، انتظار پرداخت به موقع هزینه های آب بها را توسط مشترکان دارد.

وی بیان کرد: نُرم الگوی مصرف آب در لرستان حدود ۱۶ و میانگین مصرف ماهانه آن ۱۷متر معکب می باشد ضمن اینکه دوره قرائت کنتور مشترکان برای شهرهای بزرگ ۴۵ روزه و شهرهای کوچک ۳۰ روزه می باشد.