ضروری نبودن حضور متراکم دانش آموزان در کلاسهای حضوری

استاندار لرستان گفت: در وضعیت فعلی لازم نیست دانش آموزان به طور متراکم در کلاسهای درس حاضر شوند.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار اظهار کرد: با بهتر شدن شرایط و ابتکار عمل و همکاری سایر دستگاه ها دانش آموزان از حضور مداوم و مستمر در خانه خارج شده و می توانند از سواد حرکتی بهره مند شوند.

استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی جامعه و عدم استفاده از فضاهای عمومی و آموزشی لازم است ابتکاراتی ارائه شود تا از وضعیت فعلی خارج شده و بتوانیم استفاده مطلوب را از امکانات و فضاهای آموزشی و پرورشی در جهت رشد دانش آموزان ببریم.

زیویار افزود: در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش همچنین بحث ارتقاء شاخص‌های کارایی درونی نظام آموزش و پرورش و موضوع ارتقاء سواد حرکتی دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زیویار تصریح کرد: با گذشت حدود دو سال از اپیدمی کرونا به دنبال گسترش آموزش حضوری در مدارس هستیم و به همین منظور امروز از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان استفاده شد و لازم است با همراهی دستگاهها و همکاری تمامی عوامل موثر در نظام تعلیم و تربیت و محور قرار دادن مدارس، موضوع بازگشایی مدارس پیگیری شود و بتوانیم با ایجاد تعادل در بحث آموزش و تضمین سلامت دانش آموزان هر دو مقوله را مورد توجه قرار دهیم.