ضرورت طراحی نقشه راه آینده عشایر

استاندار لرستان گفت: نقشه راه آینده عشایر باید طراحی شود تا فرزندان قوم‌های عشایری با مشکل مواجه نشوند.

به گزارش قاب خبر: ابوطالب شفقت در جلسه شورای عشایری با حضور رییس سازمان امور عشایر کشور، اظهار کرد: حفظ عشایر با فرهنگ بومی و قومی خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که عشایر ذخایر نظام هستند و سهم بسیار بالایی در تولید و اقتصاد کشور برعهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه همه ما مسوولان موظف به برطرف کردن مشکلات جامعه عشایری هستیم، افزود: راه سازی و ایمن سازی مسیرهای عشایری و همچنین مدرسه سازی و حذف گرگرهای ناایمن عبور و مرور عشایر در استان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استاندار لرستان گفت: در زمینه حذف گرگرها در استان تصمیمات بسیار خوبی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گرفته شده است.

شفقت عنوان کرد: دستور داده شده که علاوه بر خدمات مستمری که پشتیبانی می‌شوند نقشه راه آینده عشایر نیز طراحی شود تا فرزندان قوم‌های عشایری با مشکل مواجه نشوند.

وی با تاکید بر مشارکت جامعه عشایری در انجام کارها تاکید کرد: اگر مدرسه یا مسجدی ساخته یا راهی برای این جامعه زحمتکش ایجاد می‌شود برای کارهای یدی و نیروبری از خود آنان استفاده کنیم.

استاندار لرستان گفت: عشایر را در انجام امور مشارکت دهیم تا از خدمات ایجاد شده به خوبی حفاظت و حراست کنند.