ضرورت حمایت از فرصت‌های شغلی با سرمایه کم در لرستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: حمایت از فرصت‌های شغلی مهارت محور با سرمایه کم و با هدف توسعه اشتغالزایی و مهارت آموزی ضروری است.

به گزارش قاب خبر: اسد عبدالهی تصریح کرد: توسعه فرهنگ اشتغالزایی با سرمایه خرد، گسترش مهارت آموزی، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان ضروری است و در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با گسترش شهرنشینی، فرصت های شغلی نیز در حال تغییر است و لازم است مشاغل خرد مورد توجه ویژه قرار بگیرند. ‌

عبدالهی اظهار کرد: نخبگان که در حوزه خود سرآمد هستند و می توان با کسب حرفه مورد نیاز، اشتغالزایی های فراوانی را ایجاد نمایند.