ضرورت تجمیع صنوف فرهنگی در قالب گذر فرهنگ و هنر

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: تجمیع صنوف فرهنگی در قالب گذر فرهنگ و هنر یک ضرورت است.

به گزارش قاب خبر: رضا نیازی تصریح کرد: این اداره کل به دنبال تجمیع صنوف فرهنگی است، اما این مهم به نگاه مدیریتی کلان و عزم جدی در حوزه مدیران شهری و استانی نیاز دارد.

وی ادامه داد: در طول دهه گذشته متاسفانه موضوع کتاب‌ سازی خیلی پر رنگ بوده است و انتظارات بسیاری دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان موجب شده بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بدون بررسی های لازم در قالب کتاب ارائه شوند.

نیازی بیان کرد: در این خصوص لازم است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد ساختار نظارتی ویژه ای را ایجاد کنند .

این اداره کل به دنبال تجمیع صنوف فرهنگی است، اما این مهم به نگاه مدیریتی کلان و عزم جدی در حوزه مدیران شهری و استانی نیاز دارد.

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش به ظرفیت‌های استان و در حوزه نشر اشاره کرد و گفت: در استان لرستان بالغ بر ۵۰ مجوز انتشارات صادر شده است که از این تعداد متأسفانه بنا به دلایل مختلف حدود ۲۰ انتشارات در حال فعالیت جدی هستند.