ضرورت ایجاد تحول در حوزه تجاری مخابرات

مدیر مخابرات منطقه لرستان بر ضرورت ایجاد تحول در حوزه تجاری تاکید کرد.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر در مراسم معارفه مدیریت تجاری مخابرات، اظهار کرد: مدیریت تجاری پیشخوان شرکت است که نیاز مشتری را اعلام و سایر بخش‌های فنی در تعامل مناسب با آن باید مکمل فعالیت‌های یکدیگر باشند.

وی تصریح کرد: مدیریت زمان در انجام امور و به ویژه تفاهم نامه ها و قرارداد ها با سازمان های بیرونی ، تنوع خدمات و توجه به ارایه سرویس های ارزش افزوده از مهم ترین وظایف این حوزه است .

شمسی فر اظهار کرد: با توجه به شرایط بیماری کرونا و نیاز مردم به استفاده از خدمات مخابراتی خدمت در مخابرات یک نوع عبادت است و ما باید تلاش کنیم که خدمات مطلوبی را به همشهریان ارائه نماییم .

قابل ذکر است؛ جمشید بهاروند ، به عنوان سرپرست جدید مدیریت تجاری مخابرات منطقه لرستان معرفی و از خدمات ایرج طولابی، مدیر پیشین حوزه تجاری تقدیر به عمل آمد.