ضرورت انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:به دلایل متعددی مهر محرومیت بر پیشانی لرستان خورده است.

به گزارش قاب خبر: احمدرضا دالوند تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی در استان تعریف شده که پایه و بنیان تحقیقاتی و علمی پشت آن نبوده است.

وی ادامه داد: انجام تحقیقات پایه‌ای و علمی یک نیاز اساسی است و تمام پروژه‌هایی که از این پس تعریف می‌شود براساس پژوهش‌ها خواهد بود.

دالوند اظهار کرد: دانشگاه می‌تواند در حوزه پژوهش، کارآفرینی و اشتغال کمک کننده باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار کرد: ترسیم نقشه راه و جهت دهی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و… از وظایف دانشگاه‌ها است.

دالوند تصریح کرد: از این پس در جهت کاهش محرومیت در استان، ارتباط با دانشگاه بهتر و مستمر می شود و از نخبگان دانشگاهی و نیروهای جوان و کارآمد پرورش یافته در دانشگاه بیشتر استفاده می‌شود.