ضرورت استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات مخابراتی

مدیر مخابرات منطقه لرستان بر استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات مخابراتی تاکید کرد.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر در بازدید از مرکز مخابرات قائم به منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی و طرحهای در دست اقدام، اظهار کرد: با توجه به نیاز مشتریان در توسعه ارتباطات جدید باید از فناوری های نو برای ایجاد زیر ساخت ها استفاده شود تا امکان ارائه سرویس های بهتر و به روز برای مشتریان فراهم شود .

وی ادامه داد: مناسب ‌سازی شبکه، افزایش رضایت‌مندی مشترکان را در پی داشته و این امر، مورد تاکید مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران است.