ضرورت آشنایی نسل نوجوان و جوان با اندیشه مفاخر علمی و دینی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: آشنایی نسل نوجوان و جوان با اندیشه مفاخر علمی و دینی یک ضرورت است.

به گزارش قاب خبر : احمد حسین فتایی افزود: هدف ما این است که در راستای تحقق گام دوم انقلاب نسل جوان و نوجوان را با اندیشه های مفاخر علمی و دینی آشنا نماییم.

وی اظهار کرد: ادای دین به مفاخر و بزرگان و ایجاد انگیزه در بین علاقه‌مندان و شاگردان اساتید از اهداف است.