صدور ۲۵ پروانه استاندارد در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: 25 پروانه استاندارد در استان صادر شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، در نیمه نخست سال، ۲۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۴ پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد که بیشترین پروانه های صادر شده مربوط به صنایع غذایی و صنایع ساختمانی و معدنی است.

وی تصریح کرد: در این مدت در ۳۱ جلسه کمیته علایم استاندارد لرستان، ۲۱۶ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته با تمدید ۳۲ پروانه استاندارد اجباری و ۱ پروانه استاندارد تشویقی، تعلیق ۵۱ پروانه استاندارد، ابطال ۲۲ پروانه استاندارد اجباری و ۲ پروانه استاندارد تشویقی، و نیز ۳۷ مورد رفع تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد موافقت کردند.