صدور چهار پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: چهار پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی استان صادر شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: در کمیته علایم اداره کل، اعضا با صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها برای چهار محصول فلفل دلمه ای، عدس، گشنیز و لوبیا قرمز موافقت کردند.

وی اظهار کرد: صدور این پروانه ها در راستای کاهش استفاده از سموم و آلاینده های مورد مصرف در تولید محصولات کشاورزی به میزان استاندارد و حد مجاز به منظور افزایش کیفیت و سلامت این محصولات است.

مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی پس از ممیزی و بررسی محصولات کشاورزی در سطح استان و با تایید کلینیک گیاه پزشکی و شرکت بازرسی فنی استاندارد، موارد در کمیته علایم اداره کل با حضور اعضای مربوطه مطرح شد و پس از بررسی مستندات از طریق سامانه مربوطه، برای محصولات مذکور نشان استاندارد تشویقی حد مجاز آلاینده ها صادر شد.