صدور و تمدید ۱۱۶ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

رئیس اداره استانداردسازی و آموزش و ترویج اداره کل استاندارد لرستان گفت: در 9 ماهه سال جاری، 116 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت صادر و تمدید شد.

به گزارش قاب خبر: معصومه کشوری افزود: از ابتدای سال، ۲۵ نشست کمیته تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، در اداره کل برگزار شد که ۱۹۱ پرونده مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت و منجر به صدور ۵۹ پروانه و تمدید ۵۷ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت شد، هم چنین ۶۳ مدیر کنترل کیفیت نیز عزل شدند.

وی ادامه داد: در خصوص برخی درخواستهای رسیده به کمیته نیز اعضا با اقدام در خصوص صدور، تمدید و یا عزل موافقت نکردند.

بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه دو سال از زمان صدور است و تمدید پروانه تایید صلاحیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف می باشد.