شهید حاج قاسم سلیمانی؛ استراتژیست برجسته جهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اظهار کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، استراتژی حیات داشت؛ به این معنی که زندگی ایشان، سراسر حیات معنوی و معنی‌دار است و با حیات به معنی روزمرگی، تفاوت اساسی دارد.

به گزارش قاب خبر: حجت‌الاسلام و المسلمین علی سرلک افزود: علمدار حیات طیبه، حضرت امام (ره) در دوران معاصر بودند و شخصیت‌های بزرگی همچون سردار شهید سلیمانی، در مسیر حیات طیبه و معنوی بودند.

وی تصریح کرد: سردار شهید سلیمانی از نظر مدیریت نظامی و فرماندهی نظامی هم یک استراتژیک و طراح و استراتژیک برجسته مدیریت نظامی در سطح جهانی بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سرلک بیان کرد:ابعاد مختلف شخصیتی و رفتاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای همه ما الگو است.

وی ادامه داد: نوع نگاه شهید حاج قاسم سلیمانی که مبتنی بر معنویت و حیات طیبه و مدیریت توانمند بود باید در سطح دانشگاه‌های کشور، ترویج و نهادینه شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تصریح کرد: شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، یک «اُسطوره‌ی واقعی» در دنیای امروز است. شخصیت سردار شهید سلیمانی، مصداق بازر تعریف شخصیتی است که در فلسفه‌ی انتظار در تعالیم دینی ما، بیان شده است.