سی تی اسکن بیمارستان امام بروجرد هر چه سریعتر تعمیر شود

نماینده مردم بروجرد در مجلس از وزیر بهداشت خواست تا نسبت به تعمیر و انتقال دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام حوزه انتخابیه هر چه زودتر اقدام کند.

به گزارش قاب خبر: عباس گودرزی افزود: با قید فوریت سی تی اسکن بیمارستان امام تعمیر و انتقال داده شود، زیرا وضعیت بسیار نامناسب است.