رفع مشکل عظیم خودرو بروجرد در مراحل نهایی

استاندار لرستان گفت: فرایندهای بلندمدت حقوقی و عدم مدیریت منابع باعث رکود آن شده که در حال حاضر با پیگیری‌های لازم در مراحل نهایی است.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: چنانچه این ظرفیت ارزشمند توسط وزارت صمت مورد حمایت قرار گرفته و با دید خوشبینانه مورد توجه قرار گیرد به عنوان یکی از قطب های مطرح کشور در صنعت خودروسازی فعال خواهد شد.