رشد ۵ برابری صورتحساب های دریافتی توسط سازمان مالیاتی نسبت به گذشته

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و داریی با مسئولان سازمان امور مالیاتی گفت:کارنامه سازمان مالیاتی صرفا منحصر به وصول مالیات نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و داریی با مسئولان سازمان امور مالیاتی گفت:۶۴۸ هزار میلیارد تومان، کارنامه سازمان مالیاتی در وصول مطالبات بوده است.

در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۴۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بوده که وصول کردیم و علاوه بر این مبلغ ۸۳ هزار میلیارد تومان عوارض وصول کرده ایم و به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز کرده ایم.

حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیاتی است که در حوزه نظام سلامت تعلق می گیرد.

۴ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیاتی است که به حوزه ورزش همگانی اختصاص یافته است.