برگزاری رزمایش” دفاع از مقر” خودحفاظتی نیروهای اداری مدیریت مخابرات بروجرد

مدیر مخابرات بروجرد گفت: رزمایش دفاع از مقر کارکنان مخابرات بروجرد برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: حاتمی تصریح کرد: این رزمایش با هدف ارتقاء امنیت ، حفاظت از اماکن و تاسیسات مخابراتی در مواجهه با بحرانها به هماهنگی قرارگاه امام علی (ع) و نیروهای امنیتی انتظامی در مرکز آیت اله بروجردی شهرستان بروجرد برگزار شد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش و ارتقاء آمادگی کارکنان مخابرات این شهرستان در برابر وقوع هرگونه حادثه و بحران بود.