رایگان شدن قبض برق کشاورزان با صرفه جویی ۵ ساعته در طول روز

بسیاری از کشاورزان این استان با خاموش کردن موتورهای پمپ آب خود در ساعات پیک بار، به طور قابل توجهی با این شرکت در جهت پایداری شبکه برق در فصل گرما همکاری می‌کنند.

به گزارش قاب خبر: مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، در این خصوص بیان کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران، کلیه مشترکان پمپ آب چاه‌ها و رودخانه‌ها برای مصارف کشاورزی، موظفند از اول خرداد تا پایان شهریور هر روز به مدت ۵ ساعت در ساعات پیک بار (از ساعت ۱۳ تا ۱۸) از مصرف برق خودداری کنند.

مهران امیری افزود: در صورتیکه این کشاورزان در هر دوره قرائت کنتور یا در هر ماه ۳۱ روزه، هر روز ۵ ساعت در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ برق مصرفی خود را قطع نمایند، کل مصرف برق آن ماه آنان به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که میزان همکاری کشاورزان در هر ماه کمتر از ۳۱ روز باشد، به نسبت تعداد روزها و ساعات همکاری، از پرداخت هزینه برق آن بخش معاف خواهند شد.

امیری در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر کشاورزی اقدام به تولید ۸۰ درصد دیماند برق مصرفی خود از طریق پنل‌های خورشیدی نماید، از ضرورت همکاری در پیک بار معاف شده و می‌تواند مازاد برق تولیدی خود را در طول سال به شرکت توانیر به منظور کسب درآمد به فروش برساند.

مدبرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان،  از کلیه کشاورزان و سایر اقشار مردم استان درخواست کرد که با مدیریت مصرف برق در ساعات پیک بار، یاری‌گر این شرکت در جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای تمامی ساکنین استان در تابستان پیش رو باشند و از خاموشی برق جلوگیری شود.