رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط‌کریم خبر داد:

راه یابی سه اثر نمایشی از شهرستان رباط کریم به مرحله نهایی بیست و ششمین جشنواره تئاتر تهران

سه اثر نمایشی از شهرستان رباط کریم به بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران راه یافتند.

به گزارش قاب خبر رباط کریم: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم گفت: هیئت داوران بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران سه نمایش “دیپلمات، معرکه در معرکه در معرکه و من زنم” از شهرستان رباط کریم را برای شرکت در مرحله نهایی جشنواره انتخاب نمودند.

عسگری افزود: مرحله بازبینی آثار نمایشی بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران با حضور سیروس همتی، توحید معصومی و جواد نوری اعضای هیئت بازبین، سی ام مهرماه ۱۴۰۰در شهرستان رباط کریم برگزار شد.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب آثار این دوره، تصریح کرد: در بازبینی آثار، نمایشهای دیپلمات به کارگردانی محمد رفیعی، معرکه در معرکه در معرکه کارمشترک امیرحسین گل زردی و مهدی فرزین فرد و من زنم به کارگردانی علی خودسیانی به بخش رقابتی بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران راه یافتند.