راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب

سالانه بیش از ۸۰ هزار لیتر آب بر اثر چکه کردن شیرآلات به هدر می‌رود. مواظب نشتی لوله‌ها و شیر آلات بی صدا و قطره قطره باشیم.

لوله های آب گرم را عایق بندی کنیم، با این کار مقدار آبی که قبل از خروج آب گرم هدر می رود، کاهش می یابد.

هیچگاه برای گرم شدن فضای حمام، آب گرم را باز نگذاریم و به جای آن مسیر های ورود هوای سرد به حمام را مسدود کنیم.

تا رسیدن آب گرم به لوله های حمام، مخزن یا ظرفی را زیر شیر آب قرار دهیم و از این آب برای شستن حمام، دستشویی و یا آبیاری گیاهان استفاده نماییم.

زمان استحمام را کوتاه کنیم، اگر زمان دوش گرفتن را به کمتر از ۵ دقیقه برسانیم، ماهیانه حدود ۴ هزار لیتر آب صرفه جویی خواهد شد.