ذخیره سازی یک هزار و ۲۰۰ نمونه خون بند ناف در لرستان

مسئول بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی لرستان گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۰۰ نمونه خون بند ناف نوزادان لرستانی در مرکز جهاد دانشگاهی استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش قاب خبر: صالحی نژاد افزود: متقاضیان می‌توانند یکماه قبل از زایمان یعنی هفته ۳۶ بارداری به دفتر نمایندگی خون بند ناف در خرم آباد مراجعه و پس از ثبت نام مراحل مختلف نگهداری و ذخیره بند فاف را طی کنند.

صالحی نژاد تصریح کرد: برای رفاه حال هم استانی‌های عزیز شرایط تقسیط و وام برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.