دستگیری متخلفین شکار غیر مجاز ۱۶ قطعه کبوتر چاهی در ازنا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ازنا از دستگیری متخلفین شکار غیر مجاز ۱۶ قطعه کبوتر چاهی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: منصور درویشی گفت: مأمورین یگان حفاظت این اداره طی پایش و گشت و کنترل در شکارگاه های آزاد این شهرستان به یک خودرو مشکوک شده که با رصد مسیر حرکت و همچنین شنیدن صدای تیر به سمت خودرو مذکور عزیمت نموده که بعد از تعقیب و گریز چند ساعته موفق به توقیف خودرو و دستگیری دو نفر سرنشین آن به جرم تخلف زیست محیطی شدند.

وی اظهار کرد: از سرنشینان این خودرو یک قبضه اسلحه ساچمه زنی ته پر، یک دستگاه دوربین دوچشمی، ۳ عدد فشنگ کالیبر ۱۲ و ۱۶ قطعه پرنده کبوتر چاهی کشف و ضبط گردید که متخلفین مربوطه پس از تنظیم صورتجلسه، تحویل مقامات قضایی شهرستان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ازنا گفت: وسایل کشف شده از این متخلفین توقیف و تا پرداخت جریمه ضررو زیان و صدور رای قطعی به صورت امانی نزد این اداره باقی می مانند.