دستگیری متخلفین زیست محیطی در الیگودرز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: سه متخلف زیست محیطی در این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش قاب خبر: حمید جدیدی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره، طی گشت وکنترل در سطح حوزه استحفاظی شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر متخلف زیست محیطی و کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری و چند رشته تور ماهگیری از آنها شدند.

وی ادامه داد: از این متخلفین علاوه بر اسلحه شکاری تعداد چهار عدد فشنگ نیز کشف و ضبط گردید.

جدیدی عنوان کرد: پرونده این متخلفین پس از بازجویی و تنظیم صورتجلسه اولیه به دادگستری شهرستان ارجاع و ادوات کشف شده از آنها طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا پایان دادرسی به صورت امانی باقی می ماند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی آن را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست و یا به سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.