دستگیری شکارچیان در منطقه شکار ممنوع گرین سلسله

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله از دستگیری پنج نفر متخلف زیست محیطی که اقدام به شکار غیر مجاز کبک در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع گرین نموده بودند، خبر داد.

به گزارش قاب خبر: علیرضا رحیمی گفت: با تلاش شبانه روزی محیطبانان شهرستان سلسله، پنج نفر متخلف زیست محیطی که اقدام به شکار غیر مجاز پنج  قطعه کبک در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع گرین نموده بودند دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از این متخلفین زیست محیطی علاوه بر لاشه پنج قطعه کبک، یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط گردید.

رحیمی گفت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی ارجاع و ادوات کشف شده از آنها تا صدور رای قطعی زیر نظر  این اداره به صورت امانی باقی می ماند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله منطقه گرین را یکی از مناطق حساس زیست محیطی استان دانست و ادامه داد: محیط بانان این اداره تمام توان خود را در حفظ این زیست بوم که گونه های جانوری و گیاهی زیادی در آن شناسایی شده است بکار خواهند گرفت.