دریچه سدهای لرستان بسته شد

قاب خبر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: دریچه سدهای استان باتوجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بارندگی ها تا پایان هفته جاری برای آرامش سیلاب بسته شد.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: سد، برای اهداف متعدد از جمله تامین آب شرب، کشاورزی، تامین برق، جلوگیری از سیل، احیای زمین و انحراف مسیر آب مورد استفاده قرار می‌گیرد و مهمترین مزیت آن کنترل سیلاب است.

وی با تاکید بر اینکه سدها نقش مهمی در کنترل و مدیریت آب و منابع آبی دارند، افزود: سدها در شرایط خشکسالی و کمبود بارش ها به عنوان مخزنی برای ذخیره آب مورد استفاده قرار می گیرند و در زمان ترسالی و بارش های فراوان نیز، روشی مطمئن در جهت کنترل سیلاب هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: هم اکنون با اتمام فصل آبیاری و عدم نیاز کشاورزان به آب ، دریچه سدهای استان برای کنترل و تسکین سیلاب های احتمالی بسته شد.

حسن نژاد تاکیدن کرد: در حال حاضر از نظر فنی دریچه های سدها در بهترین حالت قرار دارد و رزمایش دریچه ها در طول ماه گذشته انجام شده است، بنابراین در سال آتی هیچ مشکلی برای کنترل سیلاب نخواهیم داشت.