جریمه ۲ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریالی قاچاقچی لوازم خانگی در لرستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه دو میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریالی یک قاچاقچی لوازم خانگی خبر داد.

به گزارش قاب خبر: علیرضا لطفی گفت: پرونده قاچاق لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد. شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی افزود: علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

لطفی اظهار کرد: شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالاهای کشف‌شده است، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متهم را به پرداخت دو میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد خودرو را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف‌شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.