جابجایی ۶ میلیون مرسوله پستی

مدیر کل پست لرستان گفت: ۶ میلیون مرسوله پستی به صورت حضوری و الکترونیکی بین استان جابجا شده است.

به گزارش قاب خبر: محمد ناظری تصریح کرد: این آمار بیانگر حذف ۶ میلیون سفر درون و برون شهری بود که همشهریان از این طریق استفاده لازم از خدمات پستی داشته‌اند.

وی ادامه داد: بیش از یک میلیون مرسوله از این تعداد مربوط به خرید و فروش اینترنتی بود که مردم ملزومات و سفارشات خود را از این طریق تامین و تهیه می کردند.