توقیف خودروهای تخلیه کننده نخاله‌ها در سطح شهر

قاب خبر: سرپرست سازمان پسماند شهرداری خرم‌‌آباد، با اشاره به اینکه بهانه برخی رانندگان برای تخلیه نخاله در سطح شهر وضعیت نامطلوب جاده سایت سکوی زباله بود، گفت: جاده سکوی زباله آسفالت شده است، بنابراین رانندگان خودرویی که نخاله‌های خود را در سطح شهر و یا کنار جاده تخلیه کنند، توقیف می‌شود.

به گزارش قاب خبر: رضا ماجدی تصریح کرد: جاده سایت سکوی زباله خرم‌آباد، طول آن یک کیلومتر و نیم است بعد از ۲۰ سال آسفالت شد، با این کار خودروهای حمل زباله سریعتر باز خود را تخلیه می‌‌کنند.

وی بیان کرد: تا قبل از آسفالت جاده، شاهد تخلیه نخاله‌ در سطح شهر بودیم بهانه رانندگان هم وضعیت نامطلوب جاده سکوی زباله بود.

سرپرست سازمان پسماند شهرداری خرم‌‌آباد گفت: با آسفالت جاده، رانندگان بهانه‌ای برای ریختن نخاله در سطح شهر ندارند. ماجدی تاکید کرد: خودرو‌ رانندگانی که نخاله‌های خود را در سطح شهر و یا کنار جاده تخلیه کنند، توقیف می‌شود.