تمرکز روی توسعه استان به عنوان نقطه محوری

نماینده مردم لرستان در خبرگان رهبری گفت: باید روی توسعه استان به عنوان نقطه محوری تمرکز کرد.

به گزارش قاب خبر: آیت‌الله احمد مبلغی تصریح کرد: در راستای توسعه لرستان کار جدی صورت نگرفته که عوامل و اسبابی در این راستا دخیل بودند.

وی ادامه داد: فقدان انسجام بین مسئولین، نبود مسئولی از خود لرستان، عدم پیگیری‌ها برای جذب بودجه و انتقال مشکلات به مسئولین ارشد و … بخشی از این عوامل است و البته بخشی از مشکلات به خود استان بر می‌گردد.

آیت الله مبلغی افزود: نگاه رسانه به ضرورت توسعه استان، اساسی‌ترین مطلب و مطلوب برای جامعه لرستان است و هیچ‌چیزی اساسی‌تر و فوری‌تر از توسعه نیست.

نماینده مردم لرستان در خبرگان رهبری اظهار کرد: کنش‌گری اجتماعی ، معلول دو عنصر مطالبه‌گری که تقاضا را شکل می‌دهد و دیگری پاسخ‌گویی است که عرضه را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: مطالبه‌گری ابعادی جدی‌تر و رساتر به خود گرفته است و باید فرآیند معقول و سالمی داشته باشد.

نماینده مردم لرستان در خبرگان رهبری عنوان کرد: در لرستان تمرکز بر توسعه استان اصل قرار داده شده و ادبیات مطالبه‌گری را شکل دادند و این موضوع اساس یک حرکت اجتماعی بوده که در لرستان در حال‌شکل‌گیری است.

مبلغی اضافه کرد: فضای اجتماعی مردم معقول‌تر و مطالبه‌گری شده است و البته کنش‌گری بدون مطالبه بی‌معناست.

وی بیان کرد: در امر توسعه لرستان، همه ورود پیدا کنند و اختلافات را کنار بگذارند و معیارها و هنجارها بیان شود، و بدنبال وحدت بین مسئولین استان باشیم.