تقویت آموزش های فرهنگی و هنری در لرستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: لازم است تا آموزش های فرهنگی و هنری را بیش از گذشته تقویت کنیم

به گزارش قاب خبر : احمد حسین فتایی تصریح کرد: آموزش، قوام دهنده استعداد و خلاقیت ذاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه است که نقش مهمی در شکل گیری شخصیت هنری و اجتماعی این قشر از جامعه دارد.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت های بسیار مهمی که می تواند یاری دهنده فعالیت ها و اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و قرآنی استان باشد، حضور بخش خصوصی در این حوزه ها است.

فتایی اظهار کرد: اما متاسفانه حضور بخش خصوصی بسیار کمرنگ بوده و نیازمند آن است که متولیان در کنار هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه برای تقویت آن اقدام لازم را بعمل آورند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان تصریح کرد: باید تلاش کنیم نگاه مسئولان کشوری را به استان تغییر دهیم، ما هرچه در فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای پول هزینه کنیم در واقع سرمایه گذاری کرده ایم و این سرمایه گذاری موجب تسهیل روند توسعه استان می شود.