تعیین نرخ خرید تضمینی دام زنده عشایر در لرستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: خرید تضمینی دام زنده عشایر لرستان ۲۹ هزارتومان برای هرکیلوگرم تعیین شد.

به گزارش قاب خبر: محمدرضا راستگو افزود: برای کاهش اثرات و تبعات خشکسالی بر معیشت و اقتصاد عشایر ، دام زنده در این استان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۲۹ هزارتومان و پرداخت مقادیری جو یارانه‌ای به عشایر خریداری می‌شود.

وی اظهار کرد: به ازای هرکیلو گرم خرید گوسفند زنده از عشایر، سه کیلو گرم جو یارانه‌ای با قیمت مصوب ۲ هزار و ۲۱۵ تومان نیزبرای تامین خوراک دام به عشایر استان داده می‌شود.

راستگو بیان کرد: تا پایان مهرماه جاری یک هزار و ۱۶۰ تن نهاده جو از طریق سامانه بازارگاه بین عشایر لرستانی توزیع می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: برای کاهش اثرات و تبعات خشکسالی بر معیشت و اقتصاد عشایر، خرید تضمینی دام مازاد و تامین علوفه دامی این قشر در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است در کل کشور یک میلیون راس دام عشایر خریداری و ذخیره سازی گوشت قرمز انجام شود.