تعمیر ۲۰ باب مسجد در لرستان

معاون بهره‌وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون با مشارکت هیئت‌امنای مساجد، تعمیرات ۱۴ باب از مساجد و اماکن مذهبی استان انجام گرفته و تعمیرات شش باب مسجد دیگر نیز در دست اقدام است.

به گزارش قاب خبر: مسلم رضایی‌پور افزود: در راستای کمک به تعمیر و تکمیل مساجد و اماکن مذهبی استان، با رویکرد افزایش مشارکت‌های مردمی و هیئت‌ امنای مساجد و اماکن مذهبی در راستای عمران و آبادانی اماکن متبرکه، مصالح پای‌کار سه باب از مساجد و اماکن مذهبی استان انجام شد.