تزریق واکس کرونا برای ۷۳ درصد جمعیت هدف

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: 73 درصد جمعیت استان فاز نخست واکسن را دریافت کرده اند.

به گزارش قاب خبر: محمدرضا نیکبخت افزود: یک میلیون و ۶۲۰ هزار دز واکسن کرونا برای جمعیت بالای ۱۲ سال استان تزریق شده است.

وی ادامه داد: ۷۳درصد جمعیت هدف در استان، دز نخست واکسن را دریافت کرده‌اند. همچنین افرادی که دو دُز واکسن کرونا را در استان دریافت کرده‌اند، ۵۵۶ هزار و ۹۳۰ نفر هستند.

نیکبخت اظهار کرد: تاکنون ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۱۳۴ دز واکسن کرونا وارد لرستان شده است و هیچگونه مشکلی برای تامین واکسن کرونا در استان وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: افراد دارای شرایط می توانند جهت واکسیناسیون به ۱۲۷ مرکز تجمیعی و بهداشتی درمانی مراجعه کنند.