تخصیص اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز امکانات محلات کمتر توسعه یافته لرستان

مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان گفت: اعتباری بالغ‌ بر چهار میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز امکانات در محلات کمتر توسعه یافته لرستان اختصاص یافته است.

به گزارش قاب خبر: مریم پور سرتیپ افزود: این میزان اعتبار برای تعمیر و تجهیز امکانات ۳۷ مدرسه در مناطق محروم، ۲۰ مکان آموزشی، ۱۵ پارک، تعمیر و تجهیز دو کتابخانه، هشت سینما سیار و هشت کتابخانه سیار اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز بالغ‌ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تجهیزات مورد نیاز مناطق کم برخوردار در برخی شهرهای استان اختصاص داده شد.