فرازهایی از وصیت‌نامه شهید حاجی رضا بختیاری

تحویل فرزندان صالح به جامعه اسلامی

شهید حاجی رضا بختیاری در بخش هایی از وصیت نامه خود عنوان کرده است که پدر و مادرم که راهنمای من بوده اند در این زمان تحویل جامعه اسلامی داده که امیدوارم در راه اسلام تا آخرین قطره خون استقامت کنم.

به گزارش قاب خبر: در این وصیت نامه آمده است که: سپاس بی حد و ستایش بی‌شمار مر خداوندی را سزاست که راه سعادت و روش خوشبختی را به ما آموخت و از نعمت‌های فراوان و گوناگون خویش بهره‌مند ساخت خداوندا در توفیق را بر روی ما بگشای چون توفیق تو کارهای دشوار را سهل و راههای دور را نزدیک و سرکشان را هنگام امتناع خوار و امور در هم پیچیده را راست ودرست و مسائل بغرنج و مشکل را حل مینماید و جزتو مددکار و پشتیبانی نیست .

سلام و دورود بی پایان و دما دم بر روان پاک همه پیامبران گرامی و بر پیامبر آخرمان حضرت محمد (ص) و جانشینان و اهل بیت آن بزرگوار

سلام بر امام مهدی (عج) و سلام بر نایب بر حقش امام خمینی

سلام و دورود بی پایان برشما پدر و مادر ارجمند سلام بر پدر و مادرم که مرا بزرگ کرده و در زندگی راهنمای من بوده اند و در این زمان تحویل جامعه اسلامی داده که امیدوارم در راه اسلام تا آخرین قطره خون استقامت کنم.

سلام بر همسرم که نه تنها در این راه مانع من نشدند بلکه مرا در این راه تشویق نمودند.

عزیزان من اگر چنانچه ناراحتی از دست این حقیر دارید شما را قسم میدهم به اشک فرزندان شهدا که مرا ببخشید. همسرم رادر مسائل زندگی آزاد بگذارید اگر دوست داشت سرپرستی فرزندانش را به عهده بگیرد که خداوند اجرش بدهد و شما نیز با او به مهربانی رفتار کنید.

و اگر چنانچه زندگی دیگری را دوست داشت امیدوارم به هر حال خوشبخت و موفق باشد و باز با او مهربان باشید. عزیزان من هیچ‌گونه بدهکاری به کسی ندارم بجز شماها که امیدوارم به بزرگی خود ببخشید عزیزان در نبود من ناراحت نباشید زیرا خداوند رحمان و رحیم می‌باشد خودش صبر عطا میفرماید .

در آخر از تمامی خویشاوندان و دوستان میخواهم که اگر ناراحتی از من دارند به بزرگی خودشان ببخشایند .

والسلام به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی و به امید پیوند انقلاب اسلامی با انقلاب مهدی (عج)

سلام بر امام عزیز خمینی بت شکن.