تجهیز مرکز غربالگری سرطان در الیگودرز

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز غربالگری سرطان در الیگودرز تجهیز شده و آماده راه اندازی است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: محمد خدابخشی افزود: دستگاه ماموگرافی دیجیتال مرکز غربالگری سرطان شهرستان الیگودرز تحویل داده شد.

وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته تاکنون دستگاه های سونوگرافی با پروب مخصوص، ویدئو آندوسکوپ، کلپوسکوپ و ماموگرافی دیجیتال تحویل مرکز شده است.

خدابخشی تصریح کرد: احداث مرکز غربالگری سرطان الیگودرز برای خدمات‌دهی به مراجعه کنندگان شرق لرستان و دیگر شهرهای همجوار پیش بینی شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه تجهیزات سرمایه ای و اصلی این‌ مرکز تحویل شده است، امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای راه اندازی آن اهتمام نمایند.