تبدیل لرستان به الگوی تدوین برش استانی در کشور

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: باید لرستان به الگوی سایر استانهای کشور در زمینه تدوین برش استانی " مبدل شود.

به گزارش قاب خبر: احمد حسین فتایی افزود: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، آبان ماه سال جاری مورد رونمایی قرار گرفته و وارد مرحله اجرا می شود. 

وی تصریح کرد: با توجه به عملکرد موفقیت آمیز استان در زمینه برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، انتظار داریم اعتبارات شورای فرهنگ عمومی استان افزایش چشمگیری یافته تا دامنه فعالیت های پژوهشی و علمی را گسترده تر کنیم.

فتایی افزود: برش مربوط به استان پس از بررسی در شورای فرهنگ عمومی به تصویب کارگروه اجتماعی استانداری رسیده و مجددا در شورای فرهنگ عمومی مورد ویرایش قرار گرفت، این برش سپس در شهریور ماه گذشته به تصویب کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و به شورای فرهنگ عمومی کشور و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید.

‍ شورای فرهنگ عمومی ” روح فرهنگ ” را در کالبد جامعه میدمد

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در طراحی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور: شورای فرهنگ عمومی لرستان در زمینه تدوین برش استانی، عملکرد موفقی داشته و جزو یازده استان برتر کشور است.

مدیر کل دفتر راهبردی و اجرا سازی سیاست های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد شورای فرهنگ عمومی لرستان در تدوین و طراحی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گفت: شورای فرهنگ عمومی وظیفه مدیریت و هماهنگی اجرای این برش در استان را بر عهده دارد. 

وی تصریح کرد: روح فرهنگ باید از طریق شورای فرهنگ عمومی در کالبد جامعه دمیده شود و ائمه جمعه به عنوان روسای شورا در استانها و شهرستانها، نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا می کنند.

معظمی گودرزی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف تدوین نقشه مهندسی کشور که به عنوان یک دغدغه بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و در اولویت کاری دولت سیزدهم است، مدیریت مطلوب فرهنگی به کمک نمایندگان ولی فقیه می باشد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در طراحی برش استانی مربوط به لرستان در نقشه مهندسی فرهنگی کشور سپس ابراز داشت: پس از یک بررسی دوساله از عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی کشور به این نتیجه رسیدیم که تکثر اعضا در شورا مانع رسیدگی این مرجع مهم فرهنگی به موضوعات تخصصی می شود که این موضوع ما را بر آن داشت تا با بازطراحی ساختار شورای فرهنگ عمومی در استانها، زمینه ایجاد یک عقبه فکری عظیم برای طراحی موضوعات و دستور کارهای شورا را فراهم آوریم.