تاکید بر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر یکپارچه سازی اراضی، گفت: با توجه به اینکه یکپارچه سازی افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را به دنبال دارد، بنابراین باید فرهنگ سازی لازم را در این حوزه داشته باشیم.

به گزارش قاب خبر، سید عماد شاهرخی با اشاره به مزایای طرح جهش تولید، اظهار کرد: در طرح جهش تولید گندم و جو یازده درصد، دانه‌های روغنی ۲۴ درصد و گیاهان علوفه‌ای ۵۰ درصد افزایش تولید داشتیم که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه دو سال قبل از استقرار دولت سیزدهم ۸۵ دستگاه در طرح جهش تولید جذب شد، گفت: این در حالی است که سال گذشته ۲۸۵ دستگاه و امسال هدف‌گذاری ما ۶۰۰ دستگاه است، یعنی در در مجموع ۹۰۰ کارنده جدید جذب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه لرستان می‌تواند به تنهایی غذای ۴ استان را تامین کند، افزود: میزان برداشت گندم آبی و دیم موید این است که کشاورزی لرستان در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند در تامین امنیت غذایی‌ کشور موثر باشد.

شاهرخی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم یافته‌ها را از بخش تحقیقات سر زمین بیاوریم افزایش تولید را خواهیم داشت.

وی با تاکید بر یکپارچه سازی اراضی، گفت: با توجه به اینکه یکپارچه سازی افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را به دنبال دارد بنابراین باید فرهنگ سازی لازم را در این حوزه داشته باشیم.

وی به پرونده رفع تداخل ارضی استان نیز اشاره کرد و افزود: از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۲۰۰ پلاک رفع تداخل شده بود، در حالی که ظرف دوسال‌ گذشته ۶۸۰ پلاک رفع تداخل شده است، البته برنامه ما این است که تا پایان سال پرونده رفع تداخلات را ببندیم.