تامین کمبود برق برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: تاکید ما بر رفع کمبود برق مورد نیاز برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

به گزارش قاب خبر: بختیار رازانی ادامه داد: تامین و تکمیل زیرساخت‌هایی همچون برق، موجبات توسعه هر مجموعه‌ای را فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: لذا معتقدیم که این اقدام در تقویت زیرساخت‌های شهرکها و نواحی صنعتی استان تاثیرگذار است و موجب رونق اقتصادی لرستان خواهد شد.

این جلسه با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، مدیر برق منطقه‌ای باختر،معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر اعضا برگزار و چگونگی تامین برق برخی شهرک‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.