تامین سوخت مورد نیاز شهرهای سردسیری لرستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: شهرهای سردسیر این استان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود مشکلی نخواهند داشت.

به گزارش قاب خبر: پیمان بهرامی افزود: با توجه به اقدامات و برنامه‌ ریزی‌های انجام شده در فصل سرما، شهرهای سردسیر استان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود مشکلی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی و در پی بروز سرما و بارش در استان، در روزهای اخیر نظارت بر نحوه انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی و همچنین تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع سوخت فروشندگی‌ها به‌ ویژه در روستاهای دور به‌ طور مطلوب در حال اجرا است. و سوخت‌رسانی در مناطق سردسیر بدون وقفه ادامه خواهد داشت.