تامین اجتماعی لرستان در سکوی نخست ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی کشور

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: رتبه اول ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان تعلق گرفت .

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی ضمن اظهارخرسندی از این رویداد ارزشمند وتبریک به همکاران و جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی استان ، گفت : در رتبه بندی سه ماهه سوم سال۱۴۰۲ سازمان تامین اجتماعی ، اداره کل لرستان در بین ۳۱ استان و ۳۳ اداره کل بیمه ای کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به اهمیت این موفقیت، افزود : این ادره کل بواسطه احراز شاخص های ارزیابی سازمان که غالبا با موضوع رضایتمندی مردم و جامعه هدف سازمان گره‌ خورده است به این موفقیت رسیده است .