بیش از یک هزار نفر بهره مند از بیمه بیکاری

قاب خبر: مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت:یک هزار و ۸۰۴ نفر از بیمه بیکاری بهره مند شده اند.

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی بیان کرد: در راستای تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی استان در حوزه بیمه کاری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال نیز امسال تعهدات بلند مدت شامل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی و غیرنقدی، کمک عائله مندی و کمک هزینه اولاد توسط این نهاد پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان  تصریح کرد:  ۵۸ هزار نفر عائله این افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند،  ۲ هزار و ۶۲۳ نفر قالیباف، ۲ هزار و ۲۳۷ کارفرمای صنفی، ۷۸ زنبوردار، ۱۹۶ باربر و ۶۴۴ خادم مسجد نیز به عنوان بیمه شدگان خاص تحت پوشش این سازمان می باشند

وی اظهار کرد:  ۲۰ هزار و ۶۴۵ کارگر ساختمانی در استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند،  کارکنان ۱۸ هزار و ۷۶۰ واحد کارگاهی فعال تحت پوشش تامین اجتماعی و از خدمات این سازمان بهره مند می باشند.

گودرزی ادامه داد:  ۲ هزار و ۱۷۷ کارگاه این استان مشمول بخشودگی جرایم هستند و حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از بدهی آنها پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون۱۳۷ هزار و ۸۳۵ نفر بیمه شده در کارگاه های تحت پوشش تامین اجتماعی لرستان فعالیت دارند.

گودرزی تصریح کرد: با بیان اینکه خدمات غیرحضوری از ۳۰ به ۵۷ سرویس ارتقا یافته است، عنوان کرد: ۹۴ هزار و ۵۰۰ بیمه شده خاص در لرستان وجود دارد و اکنون ۷۷۶ هزار نفر معادل ۴۲ درصد جمعیت لرستان، تحت پوشش تامین اجتماعی استان هستند که این رقم نسبت به متوسط کشور ۱۰ درصد کمتر است.

وی عنوان کرد: طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی از دستاوردهای مهم این سازمان است که بر سه قشر دانشجویان، زنان خانه دار و دختران تحت پوشش تمرکز دارد، به نحوی که دانشجویان می توانند از دفترچه های درمانی پدر استفاده و مبلغ محدودی بابت حق بیمه بازنشستگی پرداخت کنند و در زمان فارغ التحصیلی از سوابق بیمه بهره مند شوند.