بسته شدن دریچه‌های سد ایوشان خرم‌آباد برای آبگیری در سال آبی جدید

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: دریچه های سد ایوشان برای آبگیری در سال آبی جدید بسته شد.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد بیان کرد: رها سازی آب تنها براساس میزان تخصیص آب زیست محیطی رودخانه انجام می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اتمام فصل زراعی و لزوم آبگیری سد برای سال زراعی آینده، دریچه سد ایوشان بسته شد و در حال حاضر فقط براساس میزان تخصیص آب زیست محیطی رودخانه، آب از سد رهاسازی می گردد.

حسن نژاد تصریح کرد: سد ایوشان با حجم ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب در ۴۵ کیلومتری شهرستان خرم آباد بر روی رودخانه هرو احداث شده است و در حال حاضر ۱.۷ میلیون متر مکعب آب در این سد وجود دارد.