برگزاری مانور مداخله در بحرانهای اجتماعی

مانور مداخله در بحرانهای اجتماعی به صورت متمرکز و همزمان در شهرستانهای استان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مسئول پدافند غیر عامل بهزستی لرستان هدف از اجرای این برنامه را آگاهی بخشی به عموم جامعه در خصوص بحرانهای اجتماعی و آمادگی پرسنل و نیروهای شاغل در مراکز نگهداری و خط ۱۲۳ اعلام کرد.

حجت حق نظری افزود: آگاهی بخشی، ترویج و تقویت دانش عمومی نسبت به مسائل، مشکلات و بحرانهای جامعه، وظیفه تخصصی سازمان بهزیستی در شرایط بحرانی است. تا در صورت نیاز با همکاری سایر نهادهای متولی پاسخگوی نیازهای روانی اجتماعی مردم باشید.

وی در ادامه نقش رسانه ها علی الخصوص صدا و سیما در برخورد و پوشش خبری بحرانهای اجتماعی را بسیار پر رنگ توصیف کرد، و ادامه داد: امروزه مخاطبان ما در معرض اخبار و اطلاعات گوناگونی هستند که اگر منبع این اطلاعات درست باشد اثرگذاری آن هم بیشتر خواهد بود.