برگزاری مانور حملات سایبری در شرکت گاز لرستان

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: مانور حملات سایبری در شرکت گاز، با همکاری و همیاری دستگاههای ذیربط استان و با اجرای دقیق و به موقع سناریو مانور در سطح استان اجرا شد .

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی ادامه داد : امروزه توجه به مقوله امنیت اطلاعات یک امر اساسی، مهم و ضروری بوده و عدم التزام و توجه جدی به آن، باعث بروز خسارات زیاد و گاه جبران ناپذیری به منابع و حتی اعتبار شرکت خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنابراین الزامی است با نگاه ویژه به مخاطرات فناوری های نوین و ارتقا و بهبود ظرفیت های دانش تخصصی و زیر ساخت های فنی، این تهدیدات را شناسایی و از بروز آن پیشگیری کنیم.

گودرزی گفت: تاکنون با درایت، تدبیر و تقویت دانش تخصصی کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بومی در راستای الزامات سازمانی، از بروز آسیب و تهدیدات سایبری جلوگیری بعمل آمده که این امر، نقطه عطفی در مسیر اقدامات و رسالت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت به شمار می آید.

مدیر کل پدافند غیر عامل استان با اشاره به اهمیت مقابله با حملات سایبری بیان کرد : جنگ سایبری بـالاترین سـطح و پیچیـده تـرین نـوع از عملیـات سایبری است که علیه منافع ملی سـایبری کشـورها انجـام شـده و شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد داشت.

سیف اظهار کرد: خوشبختانه امروز شرکت گاز استان با استفاده توان فنی و تجهیزاتی ، مانور حملات سایبری را به شکل واقعی انجام داد که امید است با انجام این دست از مانورها توانایی این شرکت جهت مقابله با حملات سایبری احتمالی افزایش یابد .

مدیر عامل شرکت توزیع برق و رئیس کارگروه آب و انرژی استان اظهار کرد : خوشبختانه از لحاظ تجهیزات مقابله با حملات سایبری شرکت گاز استان در سطح بالایی قرار دارد.

فریدون خودنیا تصریح کرد: در این راه، کارشناسان توانمند واحد فناوری اطلاعات، نقاط قابل بهبود، آسیب پذیری های مهم و مخاطرات ویژه سامانه های حساس را شناسایی و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مناسب را پیش بینی کرده اند که پیشنهاد می گردد برای توانمند سازی بیشتر کارکنان این واحد آموزش های لازم در خصوص پدافند غیر عامل برگزار شود .