برگزاری مانور افت فشار و قطع گاز در بروجرد

همزمان با آغاز فصل سرد سال و با هدف آمادگی کامل برای پایداری جریان گاز، مانور افت فشار و قطع گاز با حضور اعضای کمیته بحران ، نیروهای امداد و تعمیرات بروجرد و شهرستان های معین در بروجرد برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مدیرعامل و رئیس ستاد بحران شرکت گاز استان لرستان گفت: این مانور با هدف آمادگی برای شرایط خاص و تامین پایدار گاز، ارزیابی میزان آمادگی گروه‌های امداد رسانی، ارزیابی آمادگی امکانات و تجهیزات موجود، افزایش توان اجرایی نیروهای امداد و… برگزار شد.

کرم گودرزی ادامه داد: همچنین در این مانور، سطح آمادگی نیروهای امداد و تعمیرات در مقابله با حوادث، نحوه و چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی، شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروها، سنجش سرعت عملکرد پرسنل امداد در رسیدن به اهداف مورد نظر و اندازه گیری زمان رسیدن به محل حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

گودرزی اظهار کرد: مهم ترین نقاط قوت اجرای این مانور، سرعت عمل نیروهای امداد و تعمیرات در رسیدن به محل حادثه جهت اهداف مورد نظر و کامل بودن تجهیزات وامکانات نیروهای امدادگر و گازبان است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی استان را گاز طبیعی تشکیل می دهد، زندگی مردم با این انرژی پاک عجین شده و ارائه خدمات مستمر به مردم در شرایط بحران و ایجاد اطمینان در توزیع ایمن و پایدار گاز در بخش های صنعتی و نیروگاهی وظیفه ماست.