برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

قاب خبر: دوره آموزشی آشنایی با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ویژه مدیران کنترل کیفیت در محل سالن آموزش اداره کل استاندارد لرستان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: وحید والی زاده مرادی تصریح کرد: این دوره آموزشی با هماهنگی دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران و با حضور مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان ، شرکت های بازرسی و کارشناسان رسمی استاندارد در محل سالن آموزش اداره کل استاندارد لرستان برگزار گردید.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را اطلاع رسانی وظایف قانونی استاندارد به واحدهای تولیدی و آشنایی با الزامات استاندارد و پیاده سازی در حوزه های مختلف فعالیت ها که جزء اصلی صنعت و خدمات مشمول استانداردهای اجباری می باشد دانست.

مرادی گفت :آگاهی و توانمندی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان حوزه استاندارد می تواند تسهیل کننده و تسریع کننده امور مربوط به تامین ایمنی و امنیت و سلامت آحاد جامعه باشد.

وی ازسازمان هایی که تعامل و مشارکت موثری با اداره کل استاندارد استان دارند به عنوان بازوان ارتقاء کیفیت برشمرد و ضمن تشکر از ایشان تداوم و استمرار این همکاری را درخواست نمود .