برق رسانی به روستای گلابان چگنی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: طرح برق رساني به روستای گلابان شهرستان چگني با ۹۰۰ ميليون تومان به افتتاح رسید.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: برای برق رسانی به روستای گلابان در شهرستان چگنی، یک هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط احداث شده و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و نصب یک دستگاه پست هوایی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: با برق رسانی به این روستا در مجموع ۲ هزار و ۷۶۴ روستا در لرستان از نعمت برق برخوردار شده اند.

خودنیا در بخش دیگری از صحبت هایش به میزان هزینه صرف شده برای اجرای این طرح برق رسانی اشاره و عنوان کرد: برای برق رسانی به این روستا ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.