بانکهای لرستان فردا تعطیل هستند

بانکها نیز مشمول مصوبه تعطیلی هستند

به گزارش قاب خبر: به اطلاع می رساند ، بانکهای استان مشمول مصوبه تعطیلی (چهارشنبه ساعت ۱۱و تعطیلی کامل روز پنج شنبه ) می باشند و بانک ها همچون ادارات استان امروز چهارشنبه ساعت پایان کارشان ساعت ۱۱ خواهد بود و فردا پنجشنبه «۲۰تیر ماه» تعطیل می باشند.